Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.shop-rozsvitsi.cz je katalogem osvětlovací techniky. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Dodavatel má právo zrušit objednávku, pokud si zákazník objednal zboží, které již není možné dodat.

Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "Změna stavu objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí objednávku. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva. 
Cena za dopravu zboží činí 190 Kč s DPH v případě zvolení přepravní služby GEIS na dobírku. V případě platby bankovním převodem doprava činí 170 Kč s DPH. Balné je zdarma.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době GEIS nebo jiným přepravcem, obvykle do 2-7 pracovních dnů v případě, že je zboží označené "skladem ihned k odeslání". V případě, že je zboží označené "skladem" nebo "skladem u výrobce" - nemusí nutně znament, že je zboží na našem vlastním skladě, ale u externích skladů dodavatelů a výrobců. Dodací lhůta v případě "skladem" nebo "skladem u výrobce" je obvykle od 7-14 dnů. Může dosáhnout i 30-180 dnů v závislosti na produktu a poptávce. V případě, že je zboží označeno "svítidlo na objednávku" - dodací lhůta je do 30-65 dnů od závazného potvrzení objednávky. Zákazník si může dodací lhůtu ověřit telefonicky nebo e-mailem.

Uvedené dodací lhůty u zboží jsou pouze orientační a neneseme za ně žádnou zodpovědnost. Dodací lhůtu ke konkrétnímu zboží si může zákazník ověřit telefonicky. Za iInformace, které dostáváme z externích skladů našich dodavatelů neručíme a často se v závislosti na čase a poptávce mění. Snažíme se zkrátit dobu dodání vždy na nejnižší možnou. Zboží, u kterého je uvedeno Skladem u výrobce se rozumí, že je u externího skladu dodavatele. Tyto informace dostáváme od našich dodavatelů, ale bohužel nejsou vždy přesné. Může dojít ke zpoždění zásilky nebo zrušení objednávky, pokud zboží není možné dodat.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Provozovatel má právo v případě neschopnosti dodavatele nebo výrobce zboží dodat, stornovat objednávku.
Je-li zboží zasíláno na dvakrát v různém časovém období, např. z důvodu že není skladem, platíte dopravné pouze jednou !  

Způsob dopravy


Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel po celé České republice a to mimo případ, kdy si objednatel zvolí vyzvednutí zboží na pobočce. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Cena za dopravné a balné firmou GEIS činí 190,- Kč s DPH. V případě platby bankovním převodem doprava a balné činí 170 Kč s DPH. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Z aktuálních dopravních možností si zákazník vybírá při vyplňování objednávky.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má více možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím GEIS nebo bankovním převodem.
Při zvolení dopravy GEIS je možnost platby kartou při převzetí zboží, u osobního odběru je možnost platby kartou na pobočce.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. Daňový doklad je zaslán zákazníkovi také na jeho e-mailovou adresu.

Převzetí zboží

V případě doručení zboží dopravní službou GEIS  je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku a následně zjištěno poškození doručeného zboží, oznamte tuto skutečnost telefonicky na 731 131 972. Nahlášení poškozeného zboží je možné do 3 dnů od převzetí zboží - na pozdější reklamace nebude brán zřetel.


Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba a záruční list

Prodejce ke každému prodanému zboží vystavuje doklad čili fakturu nebo prodejku, která slouží jako záruční list a je tedy vystavena se všemi potřebnými údaji (název, cena, množství…), které slouží pro případné uplatnění reklamace.
 
Pokud zboží není odebráno osobně, převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy přepravce předá zboží kupujícímu a tím začíná běžet záruční doba.

Prodávající odpovídá za vady, které objevil na zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby. 
Záruku nelze uplatnit na zboží, kterému již vypršela záruční doba. Také se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním a na zboží poškozené živly. Prodávající také neodpovídá za vady vzniklé neodbornou instalací, za zanedbání péče o výrobek či nedodržení pokynů od výrobce.

POZOR: Na žárovky (světelné zdroje), které jsou součásti zakoupeného svítidla a jsou tak zcela zdarma, se nevztahuje záruka, jde o reklamní předmět!!!

Zákonná záruční doba trvá 24 měsíců.Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Shop-Rozsvitsi.cz, zašle e-mail na adresu shop@koji-svitidla.cz, v němž uvede zejména typ výrobku, jeho kód, číslo faktury nebo číslo objednávky a popis závady. Vhodné je také i přiložení fotografií dokumentujících závadu. Do dvou pracovních dnů bude zákazník kontaktován a budou mu sděleny informace o dalším postupu včetně adresy, kam zákazník zašle reklamované zboží.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalům, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě).
V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

Dodavatel či výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má zákazník (spotřebitel) právo do 50 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Kupující (nespotřebitel) nemá právo na vrácení zboží do 14 dnů od doručení zboží.

Zboží musí být nepoužité, zabalené v originálním obalu, nepoškozené, vhodné pro další prodej. Balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství. Odstoupení od kupní smlouvy je třeba oznámit do 50 dní od doručení zboží. Zásilku vráceného zboží je třeba odeslat na vlastní náklady a to do 50 dnů od doručení kurýrní službou.

V případě vrácení kompletní objednávky je dodavatel povinen vrátit „zaplacenou finanční částku“ do 14 dnů. Mezi tyto vracené finanční částky patří rovněž nejlevnější možné náklady na dopravu. Následné vrácení výrobku podnikateli však provádí spotřebitel na vlastní náklady. Podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Při zaslání vráceného zboží dobírkou, nebude tato přijata! U vrácené zásilky musí být přiložena kopie daňového dokladu vydaného dodavatelem. Před vrácením zboží nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky, abychom Vaši zásilku očekávali. Peníze budou vráceny poštovní poukázkou nebo na účet podle přání zákazníka.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu shop@koji-svitidla.cz nebo písemně na adresu dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, a předložit originál dokladu o koupi zboží.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na adresu dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží.  Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

Ochrana osobních údajů GDPR

S vašimi osobními údaji vždy zacházíme s respektem a péčí

Provozovatel tohoto webu je KOJI, spol. s r.o., Zelenohorská 986, 398 11 Protivín, IČ: 128 95 644 , DIČ: CZ12895644.
Pokud jste naším zákazníkem nebo jste „jen“ návštěvníkem těchto stránek, svěřujete nám své osobní údaje. Přečtěte si proto, jak je chráníme, a jaká práva máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Správcem vašich osobních údajů je KOJI, spol. s r.o., Zelenohorská 986, 398 11 Protivín, IČ: 128 95 644 , DIČ: CZ12895644.

Provozujeme webové stránky www.shop-rozsvitsi.cz, www.rozsvitsi.cz a některé další webové stránky. Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

O návštěvníky našich webů pečujeme s láskou. Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, kontaktujte naši zákaznickou podporu na e-mailové adrese: shop@koji-svitidla.cz.

 

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

Vedení účetnictví
Pokud si objednáte některý produkt či službu z naší nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Přímý marketing skrz e-mail
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, jaké stránky na našem webu navštívíte a na co klikáte v e-mailu, a kdy e-maily nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání a zobrazování obchodních sdělení. Pokud si objednáte některé z našich produktů, vnímáme oprávněný zájem posílat vám newslettery s tématikou svítidel, bydlení, domova a zahrady. Budeme to dělat maximálně po dobu 5 let od přihlášení.

Pokud zakoupíte některý z našich produktů či služeb jako váženému zákazníkovi vám budeme newsletters tématikou bydlení na základě oprávněného zájmu správce zasílat po dobu 5 let.

V obou případech se můžete ze zasílání newsletterů kdykoliv odhlásit tlačítkem“odhlásit se“  v patičce každého našeho e-mailu.

Přímý marketing skrz Facebook reklamu
Pokud navštívíte náš web, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně využít toto info pro remarketing a lepší cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

 • Český webhosting – hosting webu
  
c4.cz
 • Wedos.com
 – hosting webu
  WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708

Analytické nástroje

 • Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu
  
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAMarketing a zákaznická podpora


 • Facebook pixel
  Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F


Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci našich Facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Více o tom, jak používáme cookies, ale také, jak můžete sami cookies povolit či zakázat, si přečtěte v našich Zásadách při práci s cookies níže.

Koho využíváme pro zpracování cookies?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: shop@koji-svitidla.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 23.5.2018.

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na adrese https://shop-rozsvitsi.cz/obchodni-podminky/. Podívejte se na tuto stránku v libovolný čas, kdy chcete vidět aktuální znění našich zásad zpracování osobních údajů.

 

Zpětný odběr obalů, žárovek, zářivek a svítidel zdarma

Informujeme vás, že máte možnost vrátit zpět obaly, žárovky, zářivky a svítidla zdarma u společnosti KOJI, spol. s r.o. na adrese Zelenohorská 986, 398 11 Protivín od PO do NE od 9:00 -18:00 hod. Společnost je zaregistrována v kolektivním systému sběru odpadu provozovaného společností EKOLAMP.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Pokud zákazník objednává zboží z jiné zěmě než je Česká republika nebo žádá o zaslání zboží do jiné země, tak v případě sporů probíhá vše u soudů v České republice a podléhá českému zákonu. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.